Netzwerk Phänomenologische Metaphysik

Editor

ISSN

Phainomena

135993

Vol. 5

1993

135122

Vol. 15

Aristotel

1995

133601

Vol. 17

Descartes

1996

135984

Vol. 19

1997

135988

Vol. 23

1998

122558

Vol. 37

Horizonti in perspektive

Edited by Komel Dean

2001

134332

Vol. 39

Risbe, razrisi

2002

134226

Vol. 49

Interkulturnost

Edited by Tonkli Komel Andrina

2004

135153

Vol. 59

Humanism in Culture

2006

242166

Vol. 60

2007

134559

Vol. 68

The Faces of Europe

Edited by Komel Dean, Miladinovič Zalaznik Mira

2009

230115

Vol. 74

2010

111259

Vol. 94

Respondenca

2015

167557

Vol. 28

Philosophy of education

Edited by Wierciński Andrzej; Božič Andrej

2019

228922

Vol. 28/108-109

Addresses : Naslovi

Edited by Tonkli Komel Andrina

2019

229804

Vol. 28/110-111

Philosophy of education

Edited by Wierciński Andrzej; Božič Andrej

2019

257767

Vol. 29

Transfigurations

2020

257105

Vol. 29/112-113

Eo Ipso

Edited by Tonkli Komel Andrina

2020

230591

Vol. 29/114-115

COVID-19 Crisis

Edited by Božič Andrej

2020

257866

Vol. 30/116-117

2021

262888

Vol. 31/120-121

Hermeneutics and literature

Edited by Wierciński Andrzej; Božič Andrej

2022

263663

Vol. 31/122-123

Eugen Fink

Edited by Nielsen Cathrin; Sepp Hans Rainer; Komel Dean

2022